Dokumentar om Mosse i dag (fredag 21 august)

I kveld sendes en dokumentar på NRK 2: I KAMPENS GLEDE – PORTRETT AV MOSSE JØRGENSEN. Det er i serien Dokusommer, hvor ukens tema er Barna og lærerne. Et helt kvinneliv kjempet Mosse Jørgensen for det hun trodde på – en ny pedagogikk som satte barna og deres læreglede i sentrum. Til minne om Mosse…

Mangfold eller ensretting?

Tvinges pedagogiske alternativer i Norge mer og mer mot et statlig definert ”anerkjent alternativ”?   Kom til debatt om temaet ”mangfold eller ensretting” 24. august klokken 19:00-21:30 Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, i Oslo.Målsetningen med møtet er å få frem hvor de ulike politiske partiene står i forhold til disse problemstillingene: Det finnes svært ulike syn på…

Nye foredrag om alternativ skolegang online

Tre ferske foredrag om alternativ skolegang, frihet og voksenroller ligger ute på nettet. Foredragsholderene er: John Taylor Gatto (tidligere skolelærer i USA som er blitt en av de sterkeste kritiske røstene mot skolesystemet der – se hans fire timers (!!) foredrag Zoë Neill Redhead (rektor ved Summerhill i Storbritannia – se hennes en-times foredrag her), Alfie…

Om lek, dataspill og læring

Dataspill og hva slags plass de bør ha i barns liv er et mye diskutert tema. Her er et kort intervju med Will Wright, spillutvikleren bak “Sim City” og “Sims”. I denne videoen snakker han om sitt syn på læring og dataspill. Han trekker linjer til tidligere spill som sjakk, og hevder at spill er en god metode for å lære å resonnere og bruke hjernen vår på nye måter. Han anser de “lærespillene” som utvikles for eldre barn som overdrevent fokusert på det at de skal være lærerike og seriøse, og mener dataspill har en større funksjon på to andre plan: 1. Å motivere og interessere barn og ungdom i nye tema (vekke nysgjerrighet), og 2. å indirekte lære spillerene å tenke gjennom problemer og viktige tema ved å gi dem øvelse i de abstrakte ferdighetene som trengs.

Om Nyskolen etter Mosse i «Sånn er Livet»

Radioprogrammet «Sånn er Livet» på NRK P2 hadde i dag (03.07.09) Mosse Jørgensen og den pedagogiske arven etter henne som tema.  De spilte av et intervju med Mosse fra 2004 og etterpå var det samtale med daglig leder ved Nyskolen i Oslo, Ellen Steina.  Du kan høre innslaget på nettradioen til NRK.

Mosse har gått bort

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Mosse Jørgensen døde natt til i dag, 88 år gammel.  Hun har i det siste vært plaget av sviktende helse, og i natt sovnet hun inn på Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Mosse var en enestående pedagog og et unikt, flott, omsorgsfullt menneske.  Hennes varme…

Danske lekser er skadelige..

En undersøkelse omtalt i flere danske aviser i dag, avslører at lekser kan hindre læring; «Det gis lekser som eleven ikke kan klare på egenhånd.  Det skaper splid i hjemmet, fordi foreldrene prøver å hjelpe til uten å vite hvordan.  Barnet utvikler et negativt syn på skolen og lærer mindre.»  Dette sier mannen bak undersøkelsen,…

«Våre» prinsipper andre steder?

Vi mener at en skole basert på våre ideer og idealer er en skole som tar HELE barnet på alvor.  Vi tenker ikke bare på at barna skal huske mest mulig faktakunnskap, på at de skal mestre et fastsatt sett med ferdigheter, eller at de skal kunne fungere sosialt i et ferdigspikret skolemiljø.  Tvert om vil vi…