Om lek, dataspill og læring

Dataspill og hva slags plass de bør ha i barns liv er et mye diskutert tema. Her er et kort intervju med Will Wright, spillutvikleren bak “Sim City” og “Sims”. I denne videoen snakker han om sitt syn på læring og dataspill. Han trekker linjer til tidligere spill som sjakk, og hevder at spill er en god metode for å lære å resonnere og bruke hjernen vår på nye måter. Han anser de “lærespillene” som utvikles for eldre barn som overdrevent fokusert på det at de skal være lærerike og seriøse, og mener dataspill har en større funksjon på to andre plan: 1. Å motivere og interessere barn og ungdom i nye tema (vekke nysgjerrighet), og 2. å indirekte lære spillerene å tenke gjennom problemer og viktige tema ved å gi dem øvelse i de abstrakte ferdighetene som trengs.