Mangfold eller ensretting?

Tvinges pedagogiske alternativer i Norge mer og mer mot et statlig definert ”anerkjent alternativ”?
 
DissidentKom til debatt om temaet ”mangfold eller ensretting” 24. august klokken 19:00-21:30 Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, i Oslo.Målsetningen med møtet er å få frem hvor de ulike politiske partiene står i forhold til disse problemstillingene: Det finnes svært ulike syn på barn og læring, og enda flere på hvordan skolen skal nå sine mål, hvilken plass bør det være for et mangfold av pedagogiske ideer og innhold her i landet, hvilket reelt frihetsrom har læreren til å forme progresjon og undervisning etter gruppens og den enkelte elevs behov, bidrar myndighetenes kontrolltiltak til å skape ytterligere avstand til skolens oppdrag og lærernes profesjonelle utøvelse?

Haldis Holst, Utdanningsforbundet, leder seksjon grunnskole vil innlede. I tillegg vil Norsk Montessoriforbund og Steinerskoleforbundet bidra med innlegg. I panelet vil det være sentrale politikere fra de politiske partiene, bl.a. medlemmer av Utdanningskomiteen på Stortinget 2005-2009.

Møteleder: Roy Hovdan, kommunikasjonsrådgiver.

Møtet blir arrangert av Norsk Montessoriforbund og Steinerskoleforbundet