Danske lekser er skadelige..

Dansk-skrikEn undersøkelse omtalt i flere danske aviser i dag, avslører at lekser kan hindre læring; «Det gis lekser som eleven ikke kan klare på egenhånd.  Det skaper splid i hjemmet, fordi foreldrene prøver å hjelpe til uten å vite hvordan.  Barnet utvikler et negativt syn på skolen og lærer mindre.»  Dette sier mannen bak undersøkelsen, Adam Valeur Hansen.

Skal tro om de samme mekanismene gjelder i Norge?

Les mer om dette på dansk.