Tenk om alle kunne bli konge

Av
27/09-1999
Tenk om alle kunne bli konge

Kronprins Haakon har nå vært på sin første forelesning på et norsk universitet. Kronprinsen skal følge forelesninger i offentlig rett og statsvitenskap. Fag og emner som er relevante for hans fremtidige yrke som konge. Kronprinsen skal ikke ta eksamen eller smykke seg med en tittel. Årsaken til dette er i følge kabinettsekretær Hagen: «For...
Les mer »

Pedagogiske begrepsforvirringer

Av
16/09-1999

Vi forveksler begrepene «læring» med «undervisning», sier Per Dalin i sin meget oppklarende artikkel i Aftenposten den 6. april. Den forvekslingen har alvorlige konsekvenser for barna våre. «Vitebegjærlige, oppfinnsomme, nysgjerrige seksåringer som allerede er mestere i å lære, møter et system som er opptatt av å formidle fremfor å foredle» fordi det «forveksler læring...
Les mer »

Fortell barn og unge hva vi venter av dem

Av
13/09-1999

En sykepleier jeg kjente var ekspert på å få unger med næringsvegring til å spise. Hun forklarte hvordan hun greide det. Jo – sa hun, først fortalte foreldrene om alle sine fortvilte knep. Fra det med en skje for faaar – en skje for mooor – en skje for bestemor osv., til den med...
Les mer »

Om å kritisere lærere

Av
06/09-1999

Vi som har opponert, og ustanselig opponerer mot mange sider ved det stadig eksisterende gamle konseptet for skoler, har nesten hele veien møtt ganske bastant motstand fra kolleger. Men ikke fra alle. For det første finnes det en stor – altfor stor – taus majoritet i lærerstanden, for det andre eksisterer det en nesten...
Les mer »

Det stilleste lydigste barnet er det beste skolebarnet. Det mest upersonlige og fargeløse blir alltid mønster – slik blir verdibegrepene forvridd allerede i skolen.          Ellen Keys
Les mer »

Enhetsskolen – fra likhet til likeverd

Av
05/07-1999

Arbeidet med å skape en skole for alle startet allerede med Johan Sverdrup sin klassiske formulering like etter at han tok makten i 1884: fra folkestyre, via folkeopplysning til folkeskole. Sverdrup skrev til sin kirkeminister, at han måtte arbeide for «en felles og like god grunnskole for alle barn, uavhengig av geografisk og sosial...
Les mer »

En skole for ungdom?

Av
09/05-1999

40 prosent av 9. klassingene opplever skolen som lite interessant, og 53 prosent mener de ikke blir tatt med på avgjørelser som gjelder metoder i undervisningen. Kjedsommelighet og avmakt er ungdommenes egen beskrivelse av skolen. Selv om tallene er alarmerende, er de langt fra overraskende. Hva kan vi ellers forvente når ungdomsskolen styres ovenfra...
Les mer »

Mobbekutt

Av
03/05-1999

For få år siden laget noen 9. klassinger i Kongsvinger en gruppe for å ta opp et mobbeproblem på skolen. De fikk ikke skolens ledelse til å reagere, men de fikk klassen med på skolestreik. Da ble det bråslutt på mobbinga. På en skole et annet sted i landet har nå mobbere plaget en...
Les mer »

Skal skolen senke kunnskapskravene?

Av
23/02-1999

To menn med sterkt engasjement og kompetanse i undervisnings-spørsmål sier at vi må senke kunnskapskravene i skolene våre. Det er professor i filosofi Arne Næss  og professor i pedagogikk Edvard Befring. Lederen av verdikommisjonen, Jan Erik Langangen er «bekymret for prestasjonspresset dagens unge møter allerede på ungdomsskoletrinnet» Dette sier de stikk imot  stormen som...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig