Stikkord: Forum Ny Skole

Forumnytt

Nyheten er kanskje ikke så spennende for leserne, men for styret er den nokså spennende. Vi har sendt ut årsbrev og kontingentkrav til medlemmene. Vi er seint ute med kontingenten i år i forhold til i fjor, det er med andre ord lenge siden sist. Det spennende ligger i at vi fremdeles har ganske mye…

Kunsten å starte en Nyskole (Del 3)

Sist skrev jeg innstendig om å starte med en liten gruppe og finne ut om man virkelig har et felles utgangspunkt. Det gjør man jo best ved å studere Nyskolens teoretiske og praktiske opphav og diskutere det grundig. Hvis ikke denne plattformen er i orden, vil gruppen snart gå i oppløsning og bør oppløses jo…

Kunsten å starte en Nyskole (Del 2)

Sist fortalte jeg om de første litt famlende forsøk på å samle grupper av mennesker for å gå sammen om arbeidet med en ny skole. Famlingen førte til minst to havarier, det første på grunn av at vi ikke klarte å organisere en flyvende start og fordi tidene var løpt fra den noe ensidige opptattheten…

Det vidunderlige er skjedd

Kjære nettsidelesere Siden sist vi sendte stoff er DET VIDUNDERLIGE SKJEDD. Skolen vår er i gang!Og det ser for øyeblikket ut som om den er i god gang. Referat og annet stoff har andre satt på nettet. Det er fin lesning.Jeg var der selv i går, vel en uke siden det hele startet. Det var…

Hvilke fordeler innebærer et medlemskap i Forum Ny Skole?

Stadig har vi medlemmer som spør hvilke fordeler innmelding i Forum Ny Skole vil gi. Her er vårt foreløpige svar. Først og fremst innebærer medlemsskapet at du kommer til å tilhøre gruppen av de mest spennende og nytenkende menneskene i Norge når det gjelder våre barns liv i skolen. Du blir en pioner for grunnleggende…

Forum Ny Skole – med vern om lærelyst og livsglede

Alle mennesker er født med lærelyst og vitebegjær. De små barna undrer seg på alt det livet har å by på. Nysgjerrige entrer de verden med tusen spørsmål. Og de lærer. Hver dag er en oppdagelsesreise, og hver dag settes biter sammen til et helt lite verdensbilde. Av: Petter Moen Gammelt systemVårt skolesystem ble utformet i…