Hvilke fordeler innebærer et medlemskap i Forum Ny Skole?

Stadig har vi medlemmer som spør hvilke fordeler innmelding i Forum Ny Skole vil gi. Her er vårt foreløpige svar.

Først og fremst innebærer medlemsskapet at du kommer til å tilhøre gruppen av de mest spennende og nytenkende menneskene i Norge når det gjelder våre barns liv i skolen. Du blir en pioner for grunnleggende nye tanker og kunnskaper om barns læring. Du kommer i godt selskap.

Dernest betyr det at du kan få bruk for alt du måtte ha av tid, tanker og idèer, fysisk og mentalt overskudd til å dra i gang et tungt lass. Det gjør livet verd å leve.

Du få dele slitet med oss andre som arbeider for en bedre skole. Du får prøvd ut utholdenhet og mot om du har noe.

Du kan oppleve å bli med på å drive et spett innunder vårt eldgamle skolesystem. rive ned noen murer for å få plass til det nye. Det vil gi deg en stor tilfredsstillelse.

Du kan få se gode levende menneskeskoler gro fram. Det vil gi deg mange gleder.

Du får være med på å overvinne den motstanden som slik utvikling allerede vekker. Det vil gi deg sterke følelser og kampglede.

Du vil få oppleve det gode fellesskapet som oppstår blant folk som drar i flokk. Det er opplevelser som er blitt sjeldne i vårt individualistiske samfunn.

Du får anledning til å bidra med minst 200 kroner året til vårt formål. Det vil gi deg en god samvittighet.

Du har anledning til å skrive dine tanker på vår hjemmeside. Slik får du sagt din mening.

Ellers kan du lese vår hjemmeside http:// nyskole.org. Der kan du lese om hva vi driver med. En gang i mellom vil du få et medlemsbrev.

Kanskje kan vi få overskudd av penger og krefter til å arrangere et møte med representanter fra forskjellige lokallag.