Forumnytt

Nyheten er kanskje ikke så spennende for leserne, men for styret er den nokså spennende. Vi har sendt ut årsbrev og kontingentkrav til medlemmene. Vi er seint ute med kontingenten i år i forhold til i fjor, det er med andre ord lenge siden sist. Det spennende ligger i at vi fremdeles har ganske mye underskudd siden oppstarten i Oslo i fjor. Derfor er det spennende om vi får dekket gjelden og kan begynne på vår egentlige oppgave som er å ha noe beredskap for å støtte etableringer. Vi har litt tid på oss til å komme i gang med sparingen. Det «forlyder», som det sto i gamle dager om løse rykter, at Bergen har fått avslag på å starte i år. Det skal visstnok være et kollektivt avslag til en masse nye skoler som departementet ikke har fått tid til å behandle. Min bok er stadig på vei. Et prøveeksemplar er lest og korrigert, og jeg vet ikke hvorfor produsentfirmaet som heter KOLOFON ikke lar høre fra seg. Jeg begynner å tro at lanseringen må utsettes til høsten. Vi sender i dette nummeret av avisa slutten på min oversettelse av kapitlet om Sudbury-ideologien. Det later til at kampen mot individualistskolen forløpig er vunnet, men jeg tror den kan dukke opp igjen, ettersom USA-kultur er den sterkeste strømningen i vår tid. Individualismen er langt mer framtredende i våre land, enn fellesskapet. Føljetongen om å starte skoler avsluttes foreløpig. Kursene i vår pedagogikk vil antagelig fortsette, men styret må drøfte om vi bør lage forskjellige utgaver. Først og fremst behøves de for nye lærere som etterhvert kommer til. Kanskje kan det med tiden utvikle seg til vår lærerskole. Men samtidig trengs det kurs for foreldre og for alment interesserte. Trenger de også å nyanseres? Vi vil gjerne ha meninger fra brukere av nettavisen om disse spørsmålene.