WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG (vitenskapelig oppfølging)

Hartmut Draeger,  31/3-o6

Enhver skole som har til hensikt å skape større fornyelser, må tenke langsiktig, reflektere omsorgsfullt over hvert enkelt skritt og også fra tid til annen evaluere om de nye skritt fører til målet.

Denne kritisk-konstruktive («wissenschaftliche») tenkningen kan også støttes av iakttagere utenfra, fra vitenskapelige innretninger (for eksempel universitetsansatte). Når dette skjer regelmessig, for eksempel over et lengre tidsrom (i Lubbenau var det de første 6 år under oppbyggingen av denne skolen ledsageren fru dr. Susanne Spahn, universitetet i Potsdam) kan man snakke om vitenskapelig oppfølging. Deretter vender vitenskapsmannen/-kvinnen seg, etter å ha fullført sitt oppdrag, til andre oppgaver.

Dette står nærmere beskrevet i brosjyren som Lubbenauerskolen vil sende dere. Så vidt jeg vet, kommer den person som utfører den vitenskapelige oppfølging, én til to ganger i uken til skolen for å observere bestemte saker, og med det distanserte «blikket utenfra», gjøre opptegnelser og snakke med kollegene, legge fram forslag etc.

Den for to og et halvt år siden grunnlagte JENAPLANSKOLE i Nurnberg blir vitenskapelig fulgt opp av Dr. Oskar Seitz ved Utanningsfakultetet i Nurnberg. Han har nå svart meg at han er beredt til å forklare med noen setninger, i et større papir? – dere i Oslo hva han forstår med «vitenskapelig oppfølging» og sikkert også hva som for ham er viktig i dette arbeid,

Jeg håper dette svar rekker som en begynnelse.
Som allerede sagt er det mange reformskoler som gir avkall på en slik oppfølging utenfra, eller det finnes ikke penger, midler eller beredskap til å gå inn for en sånn oppgave som tar mange år.

Hjertelig hilsen Hartmut Draeger

Oversatt av Mosse