Klipp fra kolleger

Klassekampen tirsdag 4.april:
Nyheter
-10 000 barn har skolevegring.
Flere enn 10 000 barn har alvorlig vegring mot å gå på skolen.
Kun et fåtall får hjelp hevder organisasjonen Voksne for Barn.

-Barn som har skolevegring sliter ofte med angst og andre psykiske problemer. Mange av dem blir verken forstått eller får oppfølging fordi de er rolige og har mye fravær, sier gene- ralsekretær Randi Talseth i Voksne for Barn til NRK. -De barna vi ikke ser, forholder vi oss ikke til, og dette er barn som selv ikke krever oppmerksomhet, legger hun til.

NTB

Balansen:

Vårt Land tirsdag 4.april (leder)

CLEMET TROR at Djupedal heller ikke kommer til å gjøre de store endringene i forhold til friskolene. Foreløpig har Djupedal varslet en time-out, men vi vet ikke hva som kommer ut av hans tenke- pause når det gjelder disse skolene.

VI VIL oppfordre Djupedal til å bruke samme fremgangsmåte her som han har gjort overfor lærerorganisasjonene: Søke samarbeid med aktørene. Invitten fra friskolene om å redusere antallet nye skoleplasser, bør være av interesse for kunnskapsministeren.

ETTER EN het start, har Øystein Djupedal maktet å få etablert mer ro omkring sitt virke som skoleminister. Det er betydningsfullt at et så viktig politisk tema som skolen ikke havner i skytter- graver og populisme.