Skolen som forsvant – Elevene som ble

I Ullevålsveien skrått overfor den katolske kirken ligger den gamle, digre, ærverdige Kunst- og Håndverksskolen. Det var en skole som navnet sier, den drev med kunst som var knyttet til håndverk.

Eksempler: gullsmedutdannelse, keramikk, tekstilkunst. Blant mange avdelinger fantes også en for malere. Den lå på kanten av de frie kunster.

I de 10 siste årene har det foregått svære strukturendringer innenfor Kunst- og håndverksskolenes fagområder. En ledetråd for de som styrer, ser ut til å ha vært å samle mest mulig av kunstutdanning under en paraply. I går mandag 3.april var jeg på besøk – invitert på kaffe og kaker av en liten gruppe som holdt til på loftet.

Det var rart og litt trist å komme inn i den majestetiske bygningen som jeg har vært i så mange ganger for så lenge siden. Den virket først og fremst forlatt og forsømt. Det virket ekstra sterkt i de svære dimensjonene i trapper, korridorer og rom. Ikke alt var tomt – noen virksomheter foregår men helt spredt i det digre bygget.

Mine venner førte meg til loftet hvor de holdt til. Det var tre jenter og en gutt, halvparten av restene av malerklassen. Den hadde hatt tre klasser og var ment å dø ut i året når de åtte siste elevene fullførte utdanningen. I det siste året hadde de knapt sett lærere og hadde overtatt undervisningen sjøl.

Så godt likte de denne formen for skole, at de vil gå i felten for å bevare skolen som en selvstendig enhet.

Den skal hete Institutt for farge og skal arrangere en utstilling i Oslo Kunstforening fra 22.juni til 9.juli. Utstillingen skal også være en sommerskole som skal demonstrere nye former for utdanning i bildende kunst. Målet skal bli å skape en fri kunstutdanning som behøves i tillegg til det sterkt professorstyrte kunstakademiet.

De ville snakke om nyskolens prinsipper. Det er opplagt de samme tendensene som de kjemper for. Kanskje blir behovet for elevstyrt læring enda tydeligere i utdanning av kunstnere. Vi hadde en intens samtale i to timer med kaker og sterk,god kaffe. De vil gjerne besøke Nyskolen, og jeg tenker meg at vi etterhvert kan få praktikanter med solid forståelse av våre prinsipper, fra deres krets. Vi bør støtte dem!

Merk utsttillingens tid og sted:

Scramble for Survival
Institutt for Farge på Oslo Kunstforening
22.juni til 10.juli 2006

Studentene har skaffet seg en solid mobil arbeidsbrakke til undervisnigsbruk. Kanskje noen mobile brakker kan være en løsning for Nyskolens lokalproblem.