Nyskole

Interesse fra annet hold

Fredag 9. Mai hadde Nyskolen besøk av Poul Skov fra Universitetet i Århus.  Han skal skrive en større rapport om temaet nasjonalt kvalitetssikringssystem i den norske skolen. Etter å ha besøkt et par offentlige skoler, kom han for å intervjue noen av de ansatte ved Nyskolen.  Fra Nyskolen dro han sporenstreks til Utdanningsdirektoratet.  Skal tro…

Finland

Finland brukes som et skoleeksempel og ideal blant pedagoger og skolepolitikere i mange land. Alle vil gjerne vite hva det er som gjør at finnene troner øverst på resultatlistene fra PISA-undersøkelsene. I norske medier får man inntrykk av at de finske skolene er disiplin,disiplin, disiplin. Men også i USA har de fått med seg de…

Mosse svarer på spørsmål i Aftenposten

Aftenposten har satt seg fore å hjelpe Kunnskapsministeren med å hente inn gode råd til arbeidet med den norske skolen. I den anledning publiserte de uttalelser fra flere norske eksperter den 19. Januar. Nedenfor har vi klippet ut de av Mosses uttalelser som kom på trykk: Mosse Jørgensen er norsk pedagog og mangeårig lærer i…

En virkelighetsbeskrivelse fra virkeligheten

I  fortellingen om «Keiserens Nye Klær» måtte det et barn til for å avsløre bløffen. I Dagbladet 17. Februar setter skoleeleven Oda Tømte på eksemplarisk vis fingeren på viktige ting i den norske skolevirkeligheten.  Mosse har skrevet en personlig tilbakemelding til henne, der hun blant annet takker henne for hennes artikkel; «..med stor og varm…

En kritikk av adferdsprogrammet PALS i skolen

av Christian W. Beck, 1.amanuensis ved Pedagogisk Forskningsinstitutt / UiO 1. Innledning Atferdsprogrammer som PALS, ”klikke”-metoden, connectOslo og annet, og kartlegging av skoleelevers psykiske atferd, innvaderer skolen. Atferdsekspertisen er blitt en brysom maktfaktor som truer formålet med skolen: At hjem og skole skal utdanne barn og ungdom til selvstendige og samfunnsganglige mennesker.Den mulige forbedring med…

Elevdemokrati

Vi har fått et innspill om elevdemokrati og noen spørsmål i den forbindelse. Amund Aglen skriver: Jeg har selv vært offer for denne nå innarbeidede ordningen i Norsk skolesystem. Siden elevdemokratiet sjeldent er skikkelig organisert med anonyme valg og siden alle forslag blir behandlet likt, mener jeg det er latterlig å opprettholde idéen. At et…

Målmaraton

Denne artikkelen sto i Vårt Land 16.februar.Skrevet av Kristin Gunleiksrud, som har gitt oss lov til å ta den inn på våre sider. Det hender jeg sender Vårherre en vennlig tanke for alle kloke lærere som er spredt over landet. Denne uken har jeg sendt mange. Det er tid for konferansetime, unnskyld, utviklingssamtale heter det nå…

Man må ri en tur

Margareth Olin, hun som lagde filmen «Ungdommens råskap» svarer på spørsmålet: -Du snakker mye om å møte folk der de er, og se dem som de er. Forstår du at mange er redde for akkurat det? Det har med oppdragelse å gjøre, det har med skolen i dag å gjøre. Fokus blir feil – man…

Barn tenker

Ronja fra Nyskolen har vært i Danmark og sett bjørner i Dyreparken. Mamma, mamma – jeg har sett en brun isbjørn, roper hun. Hun har bare sett isbjørner av den arten. Hun utvikler begrepsapparatet sitt. Setter nye deler sammen til sin egen utvikling av begrepet bjørn. Fascinerende å tenke på den enorme knoppskytingen som foregår i…