Nyskole

Mosse har gått bort

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Mosse Jørgensen døde natt til i dag, 88 år gammel.  Hun har i det siste vært plaget av sviktende helse, og i natt sovnet hun inn på Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Mosse var en enestående pedagog og et unikt, flott, omsorgsfullt menneske.  Hennes varme…

Danske lekser er skadelige..

En undersøkelse omtalt i flere danske aviser i dag, avslører at lekser kan hindre læring; «Det gis lekser som eleven ikke kan klare på egenhånd.  Det skaper splid i hjemmet, fordi foreldrene prøver å hjelpe til uten å vite hvordan.  Barnet utvikler et negativt syn på skolen og lærer mindre.»  Dette sier mannen bak undersøkelsen,…

«Våre» prinsipper andre steder?

Vi mener at en skole basert på våre ideer og idealer er en skole som tar HELE barnet på alvor.  Vi tenker ikke bare på at barna skal huske mest mulig faktakunnskap, på at de skal mestre et fastsatt sett med ferdigheter, eller at de skal kunne fungere sosialt i et ferdigspikret skolemiljø.  Tvert om vil vi…

Nytt nettverk for pedagogiske alternativ i skole-Norge?

FORUM NY SKOLE og STEINERSKOLEFORBUNDET INVITERERNytt nettverk for pedagogiske alternativ i skoleNorge! Hvor står vi? – Hvor vil vi? – Hva gjør vi? Arrangement Tirsdag 3. Februar Pr. i dag er det 3 ”anerkjente pedagogiske alternativer” som har godkjente skoler etter Privatskoleloven fra 2007: Nyskolen, Montessoriskolene og Steinerskolene. Det finnes også dyktige enkeltpersoner som bruker…

Det andre landet

«Jeg mener vi har alt for lett for å henge oss opp på de to hornene i dilemmaet: Enten basis-kunnskap og effektivitet eller frihet, kreativitet og selvutfoldelse, – som om det skulle være umulig å oppnå begge deler i samme skolesystem. Jeg mener nettopp det er mulig ..»

Årsmøte

Tid: Mandag 24. November 2008 kl 18:00Sted: Nyskolen i Oslo Alle medlemer inviteres med dette til årsmøte i Forum Ny Skole. Organisasjonen har de senereårene ikke vært særlig aktiv, og det er nå ønskelig å få på plass noen mennesker som har tid og viljetil å jobbe for organisasjonen slik at vi kan ha et fungerende styre…

Gode skolelokaler?

Nyskolen i Oslo har de seneste årene vokst seg stor i et lokale som ikke alltid har vist seg ideelt for skoledrift. Det begynner å bli  trangt om plassen innendørs, og uteområdet i umiddelbar nærhet kunne med hell vært mer tilpasset barnas lek og aktivitet. Parkeringsforholdene for både ansatte og foreldre som henter/leverer er heller ikke…

Alternativt i skolen

Hva ønsker vi egentlig at en moderne skole skal gi unge mennesker? Og hvordan skal skolen formidle kunnskap? På hvilken måte kan skolen gjøres bedre og har de alternative miljøene noe å bidra med? Vi har sett på ulike alternative bidrag i norsk skole.Mellom andre alternative innslag i den norske skolen – så som massasje,…