Nyskole


Om Arkivstoffet i Nettavisen

07/09-2004

Ved et uhell forsvant alt arkivstoffet fra nettavisen sist i mai da vi meldte at vi hadde fått tilatelse til å starte skolen. En sånn nyhet måtte jo naturligvis overstråle alt som tidligere hadde stått der. Men samtidig var jo nyheten om at vi skulle bli virkelige, en god grunn til å oppsøke hva...
Les mer »

Kari Bu intervjuer Mosse i Vårt Land

01/04-2004

Artikkel fra Vårt Land, august 2003 – Norge trenger en ny grunnskoleTrosser avslag, satser på den nye friskoleloven Av Kari Bu Denne uken fikk Mosse Jørgensen avslag på søknad om en ny friskole i Norge, kalt Nyskolen. Hun har ikke tenkt å gi seg, og i oktober kommer en ny friskolelov. – Først vil...
Les mer »

Alt var likevel ikke som før

01/03-2004

Jostein Strømmen har besøkt Village School of Northfield i Minnesota. Der står tiden ikke stille, eller går den i sirkel? Når man konkluderer med det samme som de unge gjorde for tyve år siden, har man gjort fremskritt da? En stemningsrapport fra The Village School of Northfield. Solen varmet og det kjentes som om...
Les mer »

Høstslakt

01/02-2003

Av Nils Kristian Skarpeteig I disse høststormene fra høyre, er mange småskoler utsatt. Vi hører brakene fra stormkastene landet over ettersom rådmann etter rådmann fører småskolene til slaktebenken, klar til å kjøre kniven i, så fort politikerne er ferdig med avstemmingene. Det minner om dagens julegrisslakt på gårdene i Portugal. I Nei-Norge fins det ikke...
Les mer »

Friskolen «för ett livslångt, lustfyllt lärande…»

01/12-2002
Friskolen «för ett livslångt, lustfyllt lärande…»

Tidligere følte jeg, som lærer, at vi lagde skole for barna. Her lager vi en skole sammen med barna, sier rektor Ann-Marie Falkensjö ved Friskolan Säffle i Sverige. Mosse Jørgensen og Unn Christensen besøkte denne skolen en dag i november. Av Unn Christensen Friskolen i Säffle holder til i lokalene til en gammel, svær danserestaurant. «Nöjeshallen» sto det på taket...
Les mer »

Bygg på barnas sterke sider

01/11-2002

Den nederlandske Jenaskolebevegelsen har sendt oss en del artikler. Tankene som formidles i dette artikkelutdraget er sentrale for Jenaskolebevegelsen. Utdrag og oversettelse: Inge Bakke. Skolen må på alvor motta sine elever som de personligheter de er og må akseptere at hvert barn har sitt unike sett av egenskaper, sine sterke sider, som fører til en...
Les mer »

I skoleutviklingens jungel – bruk machete!

01/11-2002
I skoleutviklingens jungel – bruk machete!

En machete er en bredbladet, stor jungelkniv (inntil 80 cm langt blad). Den er brukt som universalredskap i Latin-Amerika og Vest-India. Det er på tide å ta den i bruk i norsk skoleutvikling. Av Nils Otto Steen, lærer ved Røyse skole Macheten blir blant annet brukt for å komme seg fram i jungelen. Man møter...
Les mer »

Eit australsk memento til norsk utdanningsdebatt

01/01-2002

Av Einar Muren Einar Muren, skule- og oppvekstsjef i Ørsta kommune, har i fleire artiklar fortalt frå ei studiereise til New Zealand og Australia. Her eit utdrag frå ein artikkel i Skolelederen nr. 7, 2001, om vitjinga ved m.a. det australske Vrauer College. Elevaktive metodar Opphaldet ved skulen baud i det heile på svært interessante...
Les mer »

Sommer på Summerhill

01/01-2002

Av Jostein Strømmen. Summerhill er navnet på en omstridt friskole i England. Skolen har med sitt radikale syn på oppdragelse vakt både harme og begeistring, like siden den ble startet 1921. Det finnes i dag mellom 25 og 30 barneskoler som driver etter samme prinsipp som Summerhill. Ingen av disse er i Norge. Mot slutten...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig