Om Arkivstoffet i Nettavisen

Ved et uhell forsvant alt arkivstoffet fra nettavisen sist i mai da vi meldte at vi hadde fått tilatelse til å starte skolen.

En sånn nyhet måtte jo naturligvis overstråle alt som tidligere hadde stått der. Men samtidig var jo nyheten om at vi skulle bli virkelige, en god grunn til å oppsøke hva Forum Ny skole hadde bedrevet av skoletenkning og debatt.

Noe av stoffet kom relativt raskt opp igjen. Men dette kan handle om 400-500 maskinskrevne sider som til sammen innebærer et bredt bilde av vår skoletenkning, av lesning, erfaringer, referater fra møter og deltakelse i offentlig debatt, bokanmeldelser, intern debatt. Mye inneholder kritikk av skolesystemets forskjellige aspekter. En ganske liten del er diskusjon.
Til sammen gir det en innsikt i tenkningen, debatten og kampen for å nå dit vi er nå.

Samtidig er det et hell i uhellet: Alt stoffet har ligget lagret uredigert og er blitt vanskelig å ta seg fram i. Sheila og jeg prøver nå å få orden på stoffet. Vi vil lete oss fram for å dele det i kategorier, Til å begynne med vil vi tenke oss for eksempel disse:

* Formålet med Nyskoler
* Om lærer-rollen
* Kampen: Artikler-foredrag-debatt
* Om mobbing
* Intervjuer
* Bokanmeldelser
* Reportasjer fra reiser og møter

Men før vi har dukket ned i stoffet, kan vi ikke garantere hvordan stoffet fordeler seg.

Vi tenker oss å sende en kategori av gangen slik at leserne ikke får digre porsjoner.

En kategori er allerede oppe: Det er dagboken 20002001. Det er riktignok en diger porsjon. Men samlet kan den vise debattklimaet i den tiden den ble skrevet og litt om kampen vi førte.Den neste kategorien vi tenker oss kan være noen ganske aktuelle artikler som Jostein Strømmen har skrevet. Han er nå lærer i Nyskolen i Oslo. De har en meget høy, og etter vår mening profesjonell litterær kvalitet. Innholdet gir lange perspektiver på vår virksomhet.

Dette er altså en liten, men ekstra fin del av skatten.

Følg med ettersom kategoriene dukker opp. Samlet gir de en bakgrunn for hva vi er og hvor vi er i det skolepolitiske landskapet vi lever i.