Stikkord: Ytringsfrihet

Om Ytringsfriheten i Skolen

Til alle skoler: HEIS FLAGG!GÅ I TOG!SYNG OG ROP HURRA! Dette er en stor dag.Stortinget vedtok i går enstemmig en ny lov om ytrinsgfrihet.Saksordføreren Martin Engeset fra Høyre understreket flere ganger at offentlige ansatte får full rett til å uttale seg om forholdene på egen arbeidsplass. Det blir lov å si fra om uheldige forhold,…