Sudbury Valley School – En revolusjon mot fellesskap

Mens jeg oversatte kapitlet om ideologien på Sudbury Valleyskolene, ble jeg mer og mer skremt.

Det er nokså vanskelig å forstå at noen i våre dager kan sette på trykk slike tanker. Det er som å lese på et nytt og for meg nesten uforståelig språk. Dette handler om en barneskole som tar sikte på å utvikle ekstreme individualister med ringeakt for ethvert fellesskap. Den vil danne individer som lærer å stole på seg selv og sine egne krefter, og bare på det. Idealet er det fullkomment frie mennesket som lærer å sette alt inn på å få gjennomført sin egen vilje. Konsekvensen må bli den sterkestes rett. Men konsekvensen av det igjen: de svake må tape, sies ikke direkte.

Dette er det stikk motsatte av vår ideologi.

Hvis man i det hele tatt skal sammenlikne, er det som om man tar en dimensjon ut av våre tanker. De faller sammen og blir flate. For først i vår skole står fellesskapet, medmenneskelighten, kjærlighten, omtanken, solidariteten. HVERANDRE blir et viktig ord. Det er ikke ekstreme individualister verden trenger. Dem er det nok av. Det som mangler er mennesker som vet at ingen er alene på jorden. Rudolf Steiner har sagt: «Man har i menneskets utvikling ikke rett til å føle seg som individualitet hvis man ikke samtidig føler seg som del av menneskeheten.» (1927) Det menneskelige fellesskap er forutsetningen for et sunt demokrati.

Demokratiet er viktig. Demokrati for skolebarn er et forsømt område. Men helt fra 70-tallet og før det også, har mange prøvd å utvikle forskjellige former for skoledemokrati med mer eller mindre hell. Trots alt er det kommet ganske langt. Det er vanlig at for eksempel mediene tar barn med i diskusjoner og enquetter. Nyskolen i Oslo har demokratiske skolemøter der alle som arbeider i skolen er med. Skolemøtet spiller en stor og viktig rolle i det daglige liv. Barna selv er i høy grad med på å utvikle det. Vi mener at vi bidrar til å utvikle demokrati for en enhetsskole.

Men demokratiet i vårt land er i fare. Johan Galtung har sagt det på denne måten:
«Demokrati er flertallsstyre
Hvis flertallet er fattig, kan det bedre deres kår.
Men hvis flertaller ikke lenger er fattig,
Hva skjer da med de fattige?»
Slik er jo situasjonen i vårt land.

Da blir det farlig med et demokrati som ikke er forbundet med felles ansvar for helheten, med plikter i forhold til fellesskapet, med gjensidighet og omsorg mellom mennesker.

Det var min opprinnelige mening å oversette bare deler av det lange kapitlet. Men etterhvert er jeg kommet til at dette stoffet har interesse langt ut over vår skole. Det bør være oppsiktsvekkende at i det land som har vært kulturelt ledende også i vår del av verden siden 1940-tallet, kommer et dokument som dette. Ikke vet jeg hvor utbredt Sudbury Valley skolebevegelsen er, men det vet jeg at de har en avlegger i Danmark. Det er nødvendig å sørge for at vår skole ikke må forveksles med sin karikatur. Derfor har jeg nå oversatt HELE kapitlet til nettavisen. Det er ganske langt og pratsomt og min oversettelse er langt fra profesjonell, og jeg har lagt vekt på mest mulig nærhet til de engelske uttrykkene framfor god norsk. Allikevel vil jeg råde flest mulig til å lese det. Jeg føler at vi som er interessert i å påvirke den norsk skolen til en ny og bedre enhetsskole, må være vaksinert mot dette som noen kan komme til å blande sammen med vår ideologi. Oversettelsen foreligger i et lite hefte som jeg kan sende til spesielt interesserte.

I dette nummeret av nettavisen sender jeg den første delen av kapitlet som ikke var med sist. Så tar jeg inn igjen forrige avsnitt og føyer til en del videre.

Jeg vil også innstendig be om at de som vil søke om godkjenning som Nyskole, og/eller vil etablere en stiftelse, endrer § 1

FRA: Stiftelsens formål skal være å opprette og drive skole i tråd med ideene til Forum Ny skole:
Dette innebærer tanken om skolen som et demokratisk samfunn med skolemøtet som hjertet i skolen, søskengrupper og elevinitiert læring.

TIL: Dette innebærer at skolen organiseres som søskengrupper med gjensidig omsorg barna imellom og plikter for fellesskapet.
Søskengruppene er hjertet i skolen. Læring foregår etter elevinitiativ. Skolemøtet der alle som arbeider i skolen har en stemme, styrer skolens daglige liv.

Om noen skulle være i tvil om min kritikk av Sudbury Valley-skolenes ideologi, så ber jeg dem lese det siste avsnittet der de forteller om sine årlige utrenskning av lærere.