Globalisering

Globalisering er et ord som jeg tror betyr at pengefolk verden rundt handler med valuta og med hverandre over hodet på politiske myndigheter i mange land. Men det foregår etter min mening en annen og parallell globalisering som går ut på at nå vet alle om det når befolkninger er truet av krig, sult, naturkatastrofer. Dermed finnes muligheter for å gripe inn. Eksemplet: I Oslo var nylig en internasjonal konferanse som tok opp situasjonen for Dafurprovinsen i Sudan og raskt fikk samlet midler til å ta fatt på å hjelpe