Dagens Piet Hein

Pessimister er dog de største tåper,
de tror på det motsatte av det de håper