Tidsoppfatning

Læreren prøver å skape respekt og forståelse for den «store» musikken. Musikk er mer enn rock. Han legger ut om de udødelige verkene – med eksempler.

Ungdomsskole-elevene lar seg ikke lure av den gamle på kateteret, minst 50 år!

En av de toneangivende unge griper ordet med følgende salve: Du lærer – du må da innrømme at mye var så annerledes da du var ung, at du ikke kan forstå oss. Da var det for eksempel ikke dansemusikk.