Posts Tagged ‘ Ungdomsskole ’

Perspektiver på Ungdomsskolen

Av
01/04-2006

Nyskolen arbeider med å etablere et ungdomstrinn fra høsten.Ungdomstrinnet har sine spesielle utfordringer fordi det egentlig er et uferdig område fra samfunnets side. De to nye obligatoriske årene som avløste den frivillige realskolen er den yngste delen av skoleverket og også den mest uferdige. Den medfører uløste problemer som har fulgt med på lasset...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig