Stikkord: Språk

Snikende Ullteppe

Lover og forordninger som vi alle er underlagt, er skrevet i et spesielt språk og må være det. Det er juristenes språk. Embetsmenn i departementet var i utgangspunktet for det meste jurister. De har sitt eget særpregede språk som skal brukes til ganske spesielle formål, nemlig å forklare den gemene hop hva som kan og…