Stikkord: Lærere

Da gruppearbeidet var nytt

I forrige uke var jeg på Hamar lærerhøyskole på en fagdag. Dagen da studentene selv velger foredrag. Blant de unge tilhørerne satt en mann med grått hår. Han var vel lærer, tenkte jeg og syntes det var noe kjent ved ham. Ganske riktig. I pausen presenterte han seg. Han hadde hatt meg som lærer for…

Om å kritisere lærere

Vi som har opponert, og ustanselig opponerer mot mange sider ved det stadig eksisterende gamle konseptet for skoler, har nesten hele veien møtt ganske bastant motstand fra kolleger. Men ikke fra alle. For det første finnes det en stor – altfor stor – taus majoritet i lærerstanden, for det andre eksisterer det en nesten taus…