Om Forum

Den 18.oktober hadde styret i Forum et uformelt formøte for å finne ut av hvordan vi skal gå videre med den nye situasjonen at vi har en skole i Oslo og en gruppe i Bergen som har fått godkjent av departementet å starte en skole der.

Vi har også så mange søkere i Oslo, at det kan bli nødvendig å opprette en nye skole i Oslo. I tillegg har vi fått en ny regjering å forholde oss til, en regjering som ikke er kjent for å elske friskoler.

Styret besto av Mosse Jørgensen, leder.
Sunniva Sandanger som representerer Nyskolen i Oslo
Lene Kristiansen som representerer skolegruppa i Bergen
Tonje Larsen, sekretariat
Ingrid Lohne, sekretariat
Christina Sommerstedt, sekretariat
Nils Kristian Skarpeteig, Grimstad.

Av disse er Lene Kristiansen, Bergensgruppa, avløst av Merete Iversen, Bergen. Tonje Larsen har sagt fra at hun ikke vil fortsette i styret. Hun gjorde en stor innsats med å få skolen i Oslo i gang, og vi takker henne. Merete Iversen og Nils Kristian Skarpeteig fikk beskjed om møtet, men vi regnet ikke med at de måtte komme. Christina Sommerstedt var forhindret fra å møte denne gangen.

De som møtte var altså Mosse Jørgensen, Sunniva Sandanger og Ingrid Lohne.

Vi bestemte at Sunniva skulle være kontaktperson for Bergensgruppa. Så snakket vi om å holde er møte for ventelista i Oslo (ca.70), eventuelt få folk i gang med nye skoleprojekter.

Kursene regner vi med å fortsette i Forums regi. Kanskje må vi legge opp forskjellige nivåer på kursene. Kurs for nye lærere er obligatoriske og må omfatte erfaringer fra skolen. kurs for foreldre og for generelt interesserte bør kanskje splittes opp.

Vi tar sikte på å bli en støtteorganisasjon for alle Nyskoler i Norge på linje med Steinerskoleforbundet.

Vi vedtok å lage et nytt formøte etter jul, og da ta sikte på et skikkelig styremøte utpå nyåret. I løpet av 2006 bør vi ha landsmøte, helst etter mønster av møtet på Steinerskolen med seminar i samme slengen. Det blir noe forenklet ved at vi kan holde det på egen skole.