Nyskolen i Oslo får ny daglig leder

Sunniva-SandangerStyret i Stiftelsen Nyskolen i Oslo har nå valgt Sunniva Sandanger som ny daglig leder ved skolen. Det har vært avholdt intervjuer med tre søkere til stillingen i forkant av denne beslutningen.

Vi ser lyst på skolens fremtid med Sunniva Sandanger som daglig leder. Nyskolen har helt siden før oppstart vært hennes hjertebarn, og hun har arbeidet utrettelig for den, uansett hvilken formell rolle hun har hatt tidligere.

Skolen vil fortsatt ledes av ledergruppa, bestående av daglig leder i tett samarbeid med inspektør på barnetrinnet/sosiallærer, inspektør på ungdomstrinnet, rådgiver og spesialpedagog.

 

Gratulerer!