John M. Steinberg: La skolen dø – lenge leve lærelysten!

Har du lyst til å lese en bok som får hodet og hjertet til å si JA! JA! JA! La oss gjøre det nå! Så les «La skolen dø – lenge leve lærelysten».

Av Merete Jørstad (lærer i kunst og håndverk på Høgskolen i Nesna), 19.11.99

Boka er skrevet av John M. Steinberg, en amerikaner som har bodd i Sverige de siste 30 årene. Han har vært en aktiv humanistisk pedagog, med forelesninger for høgskoler og universiteter, med utbrett kursvirksomhet og med produksjon av små lettleste bøker. Den som (foreløpig) er best kjent i Norge er «Aktivt verdivalg». Skrivestilen hans er personlig og uformell, og du er bare nødt til å bli grepet av det han skriver. Boka er eminent oversatt av Aage Osv. Aakervik

Steinberg mener at informasjonssamfunnet vi lever i krever at vi tenker nytt. «Det er så mye å være forbannet på i skolen. Det er på tide med et skoleopprør. Det er rett og slett en systemfeil i skolen. Det er på tide å stenge av, tenke etter, men IKKE starte opp igjen.» Han sier rett og slett:

La skolen dø.
La fagdelingen og timeplanene dø.
La karaktersystemet fly til Blokksberg for tid og evighet.
La revir-tenkningen mellom fagene dø.
La kopieringsmanien og kopieringspedagogikken dø.
La kateteret begraves med skolen.
La de triste skolegårdene begraves.
La de lange korridorene og de firkantede klasserommene dø.
La tristheten dø.
La faktaprøvene dø.
La pultene gå opp i flammer.

La lærelysten leve.
La et videre syn på intelligens ta over.
La lidenskapene slippe til.
La hengivenheten og nysgjerrigheten til kunnskap vokse.
La fagene smelte sammen.
La hele personalet bli oppmuntrere og veiledere.
La fleksibilitet gi plass for kreativitet.
La kvalitet være et mål for alt som blir gjort.
La elevene arbeide og hjelpe til i lokalsamfunnet og ute i verden.
La forståelse og innsikt gi kunnskapen større mening.
La demokrati og solidaritet styre.
La hvert individ synes, bekreftes og oppmuntres.

Vi har skapt et system, sier Steinberg, som forteller barn og unge at de skal lære seg det de ikke har valgt selv, på en tid og et sted de heller ikke har valgt selv med tro på at på tirsdag kl 1020-1105 er den absolutt beste tiden til å lære matematikk, og samtidig undres vi over hvorfor det blir så fortvilt vanskelig med motivasjon og læring! Boka tar et dundrende oppgjør mot et kontrollfiksert skolesystem, og ber oss om å våge å snu opp ned, tenke nytt og å ta i bruk prosesspedagogikken hvor lyst, indre motivasjon og frihet under ansvar står i sentrum. Med sikker forståelse for hva som er i emning i skolen, tar Steinberg oss med gjennom sine ideer for en ny skole. La deg begeistre eller kanskje irritere – upåvirket vil du i hvert fall ikke bli! Og litteraturlisten er en liten gullgruve.

John M. Steinberg: «La skolen dø – lenge leve lærelysten!»
Pedagogisk Psykologisk Forlag, 1999 (128 s.)
John M. Steinbergs hjemmeside finner du på: http://www.steinberg.se/