Gratulasjon fra Berlin

I det nederlandske Jenaplantidsskrift «mensen-kinderen» (nederlandsk antagelig Menneske-barn) leste jeg at De nå endelig har Deres første skole i Norge. Hjertelig til lykke. På Deres hjemmeside ser jeg interssante sider, men jeg forstår praktisk talt ikke et ord. De selv sitter der ganske avspent på en trapp og forteller – tror jeg – ett eller annet meget viktig. Kunne De meddele meg teksten i Deres tale, og dertil et par setninger om gjennombruddet hos de norske skolemyndigheter? Det ville passe godt i neste nummer av vårt tyske Jenaplanridsskrift KINDERLEBEN (barneliv), som jeg for tiden redigerer.

Fotoet på trappen er meget vakkert, men litt mørkt, finnes det et lysere? Jeg vil være meget takknemlig for svar!

For Dem ønsker jeg stor medgang, god helse og fortsatt så mye Schwung!!

Hjertelig hilsen Deres
Harmut Draeger

— Oversetters anmerkning. Jeg oversetter ikke Schwung – det er så flott på tysk. Særlig med to utropstegn. —