Gode skolelokaler?

villasorgenfri2Nyskolen i Oslo har de seneste årene vokst seg stor i et lokale som ikke alltid har vist seg ideelt for skoledrift. Det begynner å bli  trangt om plassen innendørs, og uteområdet i umiddelbar nærhet kunne med hell vært mer tilpasset barnas lek og aktivitet. Parkeringsforholdene for både ansatte og foreldre som henter/leverer er heller ikke så greie, og varelevering er vanskelig.  Skolen er derfor på jakt etter nye lokaler – lokaler som kan kjøpes eller leies.

Det skolen trenger er ca 1000 kvm som uten alt for mye arbeid kan brukes til undervisning – og helst med et egnet uteområde rett i nærheten.

Dersom du skulle vite om et aktuelt lokale i et egnet område (helst sentrumsnært), så håper vi du tar kontakt med skolen!