Barna våre, en felles utfordring!

Det blir lørdagsseminar for foreldre, lærere og andre interesserte om godt skole-hjem-samarbeid og våre felles utfordringer med oppdragelse lørdag 26. april på Nyskolen i Oslo. Innledning ved Thomas Koefoed, som er rektor på Kuben og tidligere har jobbet på Brusetkollen – en veldig dyktig og inspirerende fyr!

Formålet med seminareter å bidra til et godt samarbeide mellom skole og foreldre FØR eventuelle faglige eller sosiale problemer oppstår hos elevene. Når problemene først er der, er det lettere for foreldre og/eller lærere å kjenne seg angrepet og misforstått. Seminaret er ment å gi konkrete verktøy for skolen å jobbe videre med seinere, der foreldrenes innspill er sentrale.

FAU håper på stort oppmøte, da samarbeidet mellom skole og hjem er et viktig tema for å bidra til at hverdagen til barna våre blir best mulig:

MELD DERE PÅ HELST ALLEREDE I DAG ! Send en epost til fau@nionett.no

Struktur for dagen:

  • 10.00 -11.30:  Innledning ved Thomas Koefoed
  • 11.30 – 12.00:  Lunsj
  • 12.00-13.30:  Workshop: Foreldre og lærere deles inn etter fargegruppene og ledes av foreldrerepresentanten for FAU. Thomas Koefoed sirkulerer blant gruppene. 
  • 13.30-14.00:  Feedback: I plenum og med mulighet til å levere inn noe skriftlig

 

Thomas-Koefoed

Thomas Koefoed omtales slik av Confex (kurs og foredragssenter):
«Thomas Koefoed er en av landets fremste på store og små snuoperasjoner i klasser og på skoler som sliter med dårlig læringsmiljø. Som rektor oppnår han fantastiske resultater med elever som, i utgangspunktet, har store atferdsproblemer. Han brenner for lærerens rolle i en skole med tydelig struktur og ledelse, som igjen er en forutsetning for at hver enkelt elev skal lykkes med sine læringsmål. Gled deg til å møte en av våre beste formidlere som får toppscore av tidligere deltakere!»

 

Nyskolen i Oslo,
Østerdalsgate 7A
0658 OSLO

Osterdalsgata-7