Aktiviteten i Forum Ny Skole

Skole er naturlig nok et tema som fortsatt engasjerer. For noen av oss er skolen en stor del av livet – for andre mer et fjernt minne. Men meninger om den, det har vi stort sett alle sammen.

I disse dager er det PISA-rapporten som samler overskrifter og engasjerte debattanter. Rapporten, som viser at Norge scorer dårlig sammenlignet med andre land innenfor fagene lesing, naturfag og matematikk, er naturligvis som et blinkende lys for alle som ivrer for en god skole. Neste uke er det kanskje nye forskningsresultater, øyevitner som forteller om mobbing, enkeltskjebner som brettes ut i media, en drivende godt kronikk i en avis, eller kanskje en lykkelig solskinnshistorie fra en skole som fenger interessen og skaper grobunn for gode diskusjoner om Den Norske Skolen.

Når man ser hva som rører seg i de mange ordskiftene, vil jeg påstå at det absolutt er plass og behov for en stemme til – nemlig stemmen til Forum Ny Skole.

Det siste halve året har ikke stemmen til Forum vært hørbar. Fra nært hold har jeg hørt hvisking og kremting, men en bærende stemme har det ikke blitt. Når helsen setter foten ned, må også Mosse være stille en stund. Men bare en stund.

Sammen med Bente Aarø vil undertegnede overta de fleste praktiske oppgavene som Mosse frem til nå har ordnet på egenhånd. Vi vil ta oss av utsending av informasjon, betaling av regninger, medlemslister og lignende praktiske ting, slik at Mosse med frisk stemme kan bære frem det budskap Forum Ny Skole er bygget på. Etterhvert håper jeg solisten kan få et helt kor i ryggen.

Vi to som nå tar fatt på de praktiske oppgaver, sitter pr. i dag som representanter for Forum Ny Skole i styret på Nyskolen i Oslo.

Selv håper jeg gjennom innsatsen min i Forum, å kunne bidra til at flere åpner øyne og ører for det Forum Ny Skole har å fortelle. Også om man dømmer ut fra debatten i kjølvannet av PISA-undersøkelsen og nasjonale prøver, har den norske virkeligheten absolutt behov for vår stemme. Bak skolesystemets begrensninger, bak gamle inngrodde strukturer og ute av syne for mange debattanters blikk finnes det små og mellomstore mennesker som alle har en grunnleggende lyst til å lære, et livsviktig behov for å lære, og et definitivt krav på vår respekt og forståelse.