Posts Tagged ‘ Verdier ’

Betraktninger fra verdikommisjonens skolekonferanse

Av
19/11-1999

På verdikommisjonens skolekonferanse var det læreren som var hovedtema. Elevene presenterte et klart og tydelig budskap om at de må få mer medinnflytelse over sin egen skolehverdag, journalisten Gunilla Granath ga et levende innblikk i hvorfor skolen ikke angår elevene og professor Rune Slagstad redegjorde for lærerens rolle i fortid og fremtid. Av Hans...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig