Stikkord: Menneskerettigheter

Menneskeplikter

Fra: FOLKET | PÅ SPISSEN | AUGUST 2002Av: Anders Slaatsveen MENNESKEPLIKTER Borgeren kjennetegnes både ved rettigheter og plikter, ikke minst plikter overfor storsamfunn og nærmiljø. Forbrukeren, klienten, brukeren kjennetegnes kun ved rettigheter. Kan det tenkes at vestens ekstreme og stadig økende fokusering på menneskerettigheter har en farlig bivirkning, at den reduserer oss fra å være samfunnsborgere,…