Nytt nettverk for pedagogiske alternativ i skole-Norge?

FORUM NY SKOLE og STEINERSKOLEFORBUNDET
INVITERERNytt nettverk for pedagogiske alternativ i skoleNorge!

Hvor står vi? – Hvor vil vi? – Hva gjør vi?

Arrangement Tirsdag 3. Februar

Pr. i dag er det 3 ”anerkjente pedagogiske alternativer” som har godkjente skoler etter
Privatskoleloven fra 2007: Nyskolen, Montessoriskolene og Steinerskolene. Det finnes også
dyktige enkeltpersoner som bruker metodefriheten i Kunnskapsløftet til å forsøke nye
pedagogiske metoder i det offentlige skolesystemet.
Disse pedagogiske alternativene bygger på andre ideer enn den offentlige skolen – noe som
reiser en rekke spørsmål:

  • I hvilken grad får man fulgt egne prinsipper, og i hvilken grad blir Kunnskapsløftet (den offentlige læreplanen) en begrensende ”mal” som fastsetter andre læreplaners innhold (for eksempel fast faginndeling og timefordeling)?
  • Hvordan kan ideene bak pedagogiske alternativer bli mer hørt i den snevre, norske skoledebatten, som i dag stort sett dreier seg om timetall, testing og mer kunnskap?
  • Hvordan kan alle – lærere, foreldre og andre interesserte – med interesse i de pedagogiske alternativene bedre samarbeide, lære av hverandre og støtte hverandre?

TID: Tirsdag 3 februar, klokken 17:30
STED: Steinerskoleforbundet (Prof. Dahls gt. 30)

Vi presenterer kort hvem vi er og hva vi håper å få til – og deretter har vi en åpen samtale der vi lodder interessen, finner ut hva vi alle vil og ønsker oss, og bestemmer oss for hva vi gjør videre.

INVITER OG TA MED KOLLEGAER OG ANDRE INTERESSERTE DU VET OM!

Vennligst gi beskjed om interesse for møte eller nettverk på
http://tinyurl.com/skolealternativ

Kontaktpersoner:
Ole Røgeberg, Forum Ny Skole, 95 94 63 81
Rune Kilander, Steinerskoleforbundet, 22 54 25 40