Elevstyrt læring

Jerry Mintz har vært en ledende stemme i den alternative skolebevegelsen i USA i over 30 år. I tillegg til å ha jobbet 17 år som lærer i den offentlige skolen, har han også grunnlagt flere alternative skoler og organisasjoner, og holdt foredrag og veiledning verden rundt.

I 1989 grunnla han Alternative Education Resource Organization og har siden fungert som dens leder. Jerry var den første direktøren i National Coalition of Alternative Community Schools (NCACS), og var med å starte International Democratic Education Conference (IDEC).

Jerry var redaktør for The Handbook of Alternative Education (Macmillan, 1994), og The Almanac of Education Choices (Macmillan/Simon & Schuster, 1995). Han er forfatteren av  No Homework and Recess All Day: How to Have Freedom and Democracy in Education (AERO, 2003) og var redaktør for Turning Points: 35 Visionaries in Education Tell Their Own Story (AERO, 2010).