Nyskole


Da gruppearbeidet var nytt

05/11-1999

I forrige uke var jeg på Hamar lærerhøyskole på en fagdag. Dagen da studentene selv velger foredrag. Blant de unge tilhørerne satt en mann med grått hår. Han var vel lærer, tenkte jeg og syntes det var noe kjent ved ham. Ganske riktig. I pausen presenterte han seg. Han hadde hatt meg som lærer...
Les mer »

– Vi trenger en skolerevolusjon

15/10-1999

– Skolereformer drepes av systemet de settes inn i. De kan ikke reformere en skole som er en anakronisme, bygd på et skolekonsept som er en arv fra kongeriket Preussen i 1810, sier Mosse Jørgensen. Av Halvor Fjermeros, Klassekampen  (publisert i Klassekampen, 11.09.99) Valgkampen har brakt skolen i fokus for en stakket – for...
Les mer »

Kompetansereform for skolen

08/10-1999

Det snakkes og skrives mye om kompetansereformen for tiden. Noen roper høyt om etterutdanning gjennom kurs, fjernundervisning og mer midler. Andre – og jeg holder med dem – har erkjent at det handler om noe annet: Det handler om å omstille seg til bli lærende organisasjoner. Ønsker skolen bli en slik organisasjon? I så...
Les mer »

Tenk om alle kunne bli konge

27/09-1999
Tenk om alle kunne bli konge

Kronprins Haakon har nå vært på sin første forelesning på et norsk universitet. Kronprinsen skal følge forelesninger i offentlig rett og statsvitenskap. Fag og emner som er relevante for hans fremtidige yrke som konge. Kronprinsen skal ikke ta eksamen eller smykke seg med en tittel. Årsaken til dette er i følge kabinettsekretær Hagen: «For...
Les mer »

Sitater: Ellen Key

05/07-1999

Det stilleste lydigste barnet er det beste skolebarnet. Det mest upersonlige og fargeløse blir alltid mønster – slik blir verdibegrepene forvridd allerede i skolen.          Ellen Keys
Les mer »

Enhetsskolen – fra likhet til likeverd

05/07-1999

Arbeidet med å skape en skole for alle startet allerede med Johan Sverdrup sin klassiske formulering like etter at han tok makten i 1884: fra folkestyre, via folkeopplysning til folkeskole. Sverdrup skrev til sin kirkeminister, at han måtte arbeide for «en felles og like god grunnskole for alle barn, uavhengig av geografisk og sosial...
Les mer »

En skole for ungdom?

09/05-1999

40 prosent av 9. klassingene opplever skolen som lite interessant, og 53 prosent mener de ikke blir tatt med på avgjørelser som gjelder metoder i undervisningen. Kjedsommelighet og avmakt er ungdommenes egen beskrivelse av skolen. Selv om tallene er alarmerende, er de langt fra overraskende. Hva kan vi ellers forvente når ungdomsskolen styres ovenfra...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig