Med gaven følger oppgaven

I høringsutkastet står det at private skoler etter regelen om anerkjente pedagogiske retninger skal få drive under forutsetning av at de ansetter kompetente lærere for den retningen det gjelder. Vi i Forum Ny Skole får nå i samarbeid med Nyskolen, oppgaven med å utvikle en utdannelse for vår pedagogikk. Den kan og bør vel ha Nyskolen som praksisfelt. Vi må vel også regne med at det snart vil danne seg grupper for å danne nye Nyskoler. En er allerede på vei i Oslo. Det kan bli mange og store oppgaver for Forum.

Da Nyskolen i Oslo startet, trådte Forum Ny Skole til med ganske betydelig økonomisk støtte. Vi trenger derfor nye medlemmer som kan bidra med kontingent og på annen måte. Derfor dere som leser dette og som ikke er medlemmer, ber vi melde dere inn ved å ringe 22 14 53 21, så vil dere få innmedingsblankett i posten. Spesielt er dette en oppfordring til de som står på abonnementslista.

Vi går spennende tider i møte