Posts Tagged ‘ Peter Petersen ’

Brutalisme og Ballonger

Av
01/06-2006

en 21. august – Nyskolen åpner i nye lokaler: Det første inntrykket: Et tøft næringsbygg med digre rør i taket – antaglig luftekanaler. Arkitekter kaller den stilarten for brutalisme – ut fra teorien om at realitetene ikke skal gjemmes bort, men vises åpenlyst. Her var brutalismen blandet med en annen stilart, foreløpig uten navn....
Les mer »

Perspektiver på Ungdomsskolen

Av
01/04-2006

Nyskolen arbeider med å etablere et ungdomstrinn fra høsten.Ungdomstrinnet har sine spesielle utfordringer fordi det egentlig er et uferdig område fra samfunnets side. De to nye obligatoriske årene som avløste den frivillige realskolen er den yngste delen av skoleverket og også den mest uferdige. Den medfører uløste problemer som har fulgt med på lasset...
Les mer »

Brev til politikere

Av
12/03-2006

Til Jens Stoltenberg, Stortingsrepresentant for OsloKristin Halvorsen, Stortingsrepresentant for OsloVidar Bjørnstad, skolepolitisk talsperson for D.N.A.Rolf Reikvam, leder komitèen for undervisning og forskning. Nyskolen i Oslo Statssekretæren Helge Ole Bergesen i Utdanningsdepartementet skriver i Aftenpostens morgennummer 14.februar om Nyskolen i Oslo. Han tar Nyskolens eksistens til inntekt for regjeringens nye friskolelov som tillater private skoler...
Les mer »

Kunsten å starte en Nyskole (Del 4)

Av
01/05-2005

Som sagt, mye er annerledes når det gjelder å få i gang skoler nå som vi eksisterer i virkeligheten. Men det er nok å ta fatt på. Hele tiden er det viktig å finne ut om folk som strømmer til, begriper kjernen i i vår skoleidè. Konkret er det et enkelt «reisverk» i tre...
Les mer »

Kunsten å starte en Nyskole (Del 2)

Av
01/03-2005

Sist fortalte jeg om de første litt famlende forsøk på å samle grupper av mennesker for å gå sammen om arbeidet med en ny skole. Famlingen førte til minst to havarier, det første på grunn av at vi ikke klarte å organisere en flyvende start og fordi tidene var løpt fra den noe ensidige...
Les mer »

Nyskolen i Oslo et alternativ?

Av
01/01-2005

Nyskolen i Oslo er en ny 1-7 skole som åpnet i høst under regjeringens nye lov om private skoler. Statssekretær Helge Ole Bergesen i Utdannings- og Forskningsdepartementet mener at den nye loven er forutsetningen for skolens eksistens fordi den ikke krever at en privat skole skal stå for en alternativ pedagogikk. Han uttaler i...
Les mer »

Peter Petersen og Jenaplanpedagogikk

Av
01/11-2001

Utdrag av orientering fra den nederlandske Jenaplanskole-bevegelelsen.Ved Inge Bakke Peter Petersen (1884-1952), stifteren av Jena-planskolene, var professor i pedagogikk i Jena fra 1923. Etter hans mening var skolen en fortsettelse og en utvidelse av opplæringen barna fikk hjemme. Samfunnet vårt kan ikke fungere uten en utdanningsinstitusjon som omfatter alle borgere, utdanning her tatt i sin...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig