Posts Tagged ‘ Økonomi ’

Nyskolen trenger deg

Av
01/02-2010

Det er ikke lett å finne lokaler til en barne- og ungdomsskole i Oslo sentrum. Nåværende lokaler i Akersveien (ved St.Hanshaugen) er langt fra ideelle for skoledrift, og Nyskolen i Oslo skal om ikke lenge flytte til mer egnede lokaler i Østerdalsgata på Vålerenga. Det finnes ingen ledige skolelokaler i Oslo, og en omregulering av eiendom til skoledrift...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig