Posts Tagged ‘ lærerutdanning ’

Gode lærere – vanskelige å finne annet enn gjennom praksis?

Av
20/01-2009
child-thumbs-up

Elever lærer tre ganger så mye av en god som av en dårlig lærer, men det er ikke lærerskoleutdanning eller høy “faglig styrke” via universitetsutdanning som skal til – snarere evne til å involvere, få kontakt med og gi løpende individuell tilbakemelding til barna. Dette hevder i det minste journalisten og forfatteren Malcolm Gladwell...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig