Posts Tagged ‘ Forum Ny Skole ’

Årsmøte

Av
11/11-2008
forumlogo

Tid: Mandag 24. November 2008 kl 18:00Sted: Nyskolen i Oslo Alle medlemer inviteres med dette til årsmøte i Forum Ny Skole. Organisasjonen har de senereårene ikke vært særlig aktiv, og det er nå ønskelig å få på plass noen mennesker som har tid og viljetil å jobbe for organisasjonen slik at vi kan ha et fungerende...
Les mer »

Aktiviteten i Forum Ny Skole

Av
01/12-2007

Skole er naturlig nok et tema som fortsatt engasjerer. For noen av oss er skolen en stor del av livet – for andre mer et fjernt minne. Men meninger om den, det har vi stort sett alle sammen. I disse dager er det PISA-rapporten som samler overskrifter og engasjerte debattanter. Rapporten, som viser at...
Les mer »

Kjære lesere

Av
01/12-2007
Kjære lesere

Noen av dere har kanskje merket seg at vi stadig ønsker god sommer på webben vår.Man kan aldri for ofte ønske andre og seg selv en god sommer. Men på sånne nettgreier er det rene dødsannonsen. Man slår opp og tenker sitt. Og det man tenker, er at ja-ja deT var deT! Nå har...
Les mer »

Møte med leseren

Av
01/05-2007

Tirsdag 17. april 2007 snakket jeg for første gang med en leser. Etter ca. 10 års drift av denne nettsiden dukket LESEREN opp. Det kom en mail fra Tromsø med en etterfølgende telefonsamtale. Den var fra en sosiologistudent som trengte litt informasjon til sin hovedoppgave i Sosiologi. Hun arbeider med begrepet mobbing og ville...
Les mer »

Folkemøtet som ble til «Folkemøtet»

Av
01/02-2007

Dessverre – det vi kalte et folkemøte – ble ikke noe folkemøte. Det var omtrent 30 mennesker som hadde møtt opp. Hva som har skjedd etter vår dyre annonse, etter varsel til foreldresøkere , etter pressemelding, vet vi ikke. En forklaring er dårlig tidsberegning* – en annen er, som noen mener, at tiden er...
Les mer »

Hva nå med Forum Ny Skole

Av
01/09-2006

Trodde du at Forum var død eller iallfall halvdød?Nei da – sålangt derfra! I sommer sendte sekretariatet ut kontingentgiroer, og responsen var som vanlig: Omtrent halvparten betalte. Det vanlige har da vært å sende ut en påminning, og da betaler omtrent halvparten av dem igjen. Der pleier sekretariatet å stanse. Resten kan neppe lønne...
Les mer »

Medlemsbrev

Av
01/01-2006

Gjengir her medlemsbrevet som ble sendt til alle medlemmer i november: Vet du at Forum har en hjemmavis som blir oppdatert i begynnelsen av hver måned? Du finner den på www://nyskole.org Der holder vi deg oppdatert på nytt fra vår skole og på debatten om skole som stadig foregår og hvor vi bør ha...
Les mer »

Om Forum

Av
01/11-2005

Den 18.oktober hadde styret i Forum et uformelt formøte for å finne ut av hvordan vi skal gå videre med den nye situasjonen at vi har en skole i Oslo og en gruppe i Bergen som har fått godkjent av departementet å starte en skole der. Vi har også så mange søkere i Oslo,...
Les mer »

Informasjonsmøte Nyskolen i Bergen

Av
01/11-2005

En annerledes skole for dine barn. Et sted der de får være seg selv. Et sted der de får lyst til å lære. Et sted der alle bryr seg om hverandre. Hva er nyskolen?Nyskolen er et pedagogisk alternativ til dagens offentlige og private skoler i Norge. Den er basert på en tanke om at...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig