Posts Tagged ‘ Forskning ’

Dyrke frem nysgjerrigheten

Av
25/09-2008
_45042791_chemistry-class226

Hensikten med naturfagundervisningen i grunnskolen burde heller være å «dyrke frem nysgjerrighet og positive innstillinger hos barna.» Dette blir nå sagt av britiske forskere som har avdekket at testing i naturfag fører til dårligere resultater for elevene. Barna lærer rett og slett mindre når de må gjennomgå denne testingen.  Forskerene mener at det er fordi...
Les mer »

Forskning på kunnskap, utdanning og læring

Av
25/04-2008

8. April 2008 deltok undertegnede på konferansen «Kunnskap, utdanning og læring – hva lærte vi?» Sammen med kunnskapsministeren, flere utdanningspolitikere, samt mange mennesker fra norsk skole fikk jeg høre Forskningsrådet presentere funnene fra 5 års forskning om kunnskap, utdanning og læring – en forskning verdt 85,5 millioner kroner. Så hva lærte forskerene på disse...
Les mer »

Den farlige forskningen

Av
01/02-2006

Av: Unn Christensen Klassekampen har 14./15.januar 2006 et oppslag om forskernes farligste ideer. Utgangspunktet er vitenskapsnettstedet The Edge, som hvert år stiller et spørsmål til en hel rekke forskere. I år har de stilt spørsmålet: «Hva er din farligste vitenskapelige ide?». Psykolog og forsker Robert C. Schank mente at skolen har vist seg å være...
Les mer »

På vei ut av barnets århundre

Av
01/01-2001

Av: Petter Moen Det er vår i skolen. Gamle sannheter mister sin kraft, og nye friske ideer blomstrer og inspirerer skolefolk til dugnadsånd for en ny tid. Flere steder lever det etbrennende engasjement for skolen, og det foregår mye spennende utviklingsarbeid for å skape en skole for barnet, en skole som har til hensikt å...
Les mer »

En skole for ungdom?

Av
09/05-1999

40 prosent av 9. klassingene opplever skolen som lite interessant, og 53 prosent mener de ikke blir tatt med på avgjørelser som gjelder metoder i undervisningen. Kjedsommelighet og avmakt er ungdommenes egen beskrivelse av skolen. Selv om tallene er alarmerende, er de langt fra overraskende. Hva kan vi ellers forvente når ungdomsskolen styres ovenfra...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig