Barn tenker

Av
01/05-2007

Ronja fra Nyskolen har vært i Danmark og sett bjørner i Dyreparken. Mamma, mamma – jeg har sett en brun isbjørn, roper hun. Hun har bare sett isbjørner av den arten. Hun utvikler begrepsapparatet sitt. Setter nye deler sammen til sin egen utvikling av begrepet bjørn. Fascinerende å tenke på den enorme knoppskytingen som foregår...
Les mer »

Hovedfagsoppgave

Av
01/05-2007

En hovedfagsstudent ved ved Tromsø Universitet skriver en oppgave om MOBBING. Hun intervjuet meg på telefon for å vå vite om mobbing forekommer i Nyskolen. På grunnlag av en drøy times telefonsamtale hvor jeg blant annet henviste til litteratur, f.eks. Ola Stafengs bok om Den historiske konstruksjon av moderne ungdom og Aaron Falbels: Skolen...
Les mer »

For og I!

Av
01/05-2007

En lærerstudent i første året på lærerskole ville skrive en oppgave om Nyskolen. Han henvendte seg til meg, hadde lest om oss, og kom til intervju. Det ble en meget lang samtale. Så ba jeg ham besøke skolen. Han så gjorde og ble meget godt mottatt. Han så seg om en dag og fikk...
Les mer »

Et Mobbeoffer

Av
27/03-2007

Ofret av Skolen – Reddet av Fenglset Dette er historien om katastrofen som kan ramme et barn når alle skolens onde makter slår til omkring det. For den norske skolen, ansett som relativt bra, rommer også onde makter som kan bli farlige fordi de ikke er synlige til hverdags. Mennesker i skolen opplever virkningene...
Les mer »

Folkemøtet som ble til «Folkemøtet»

Av
01/02-2007

Dessverre – det vi kalte et folkemøte – ble ikke noe folkemøte. Det var omtrent 30 mennesker som hadde møtt opp. Hva som har skjedd etter vår dyre annonse, etter varsel til foreldresøkere , etter pressemelding, vet vi ikke. En forklaring er dårlig tidsberegning* – en annen er, som noen mener, at tiden er...
Les mer »

Folkemøtetalen

Av
01/02-2007

KJÆRE VENNER Dette begynner med et skriftsord. Ikke fra DEN GAMLE BOKEN, men en annen viktig bok: En svensk skolutredning: «Det är människornas bristande förmåga att leva och arbeta tilsammans, som är vår tids stora problem – icke att uppnå ständigt nya och större intellektuella prestationer» Intet ondt om de intellektuelle prestasjoner, men for...
Les mer »

Dagens Piet Hein

Av
01/02-2007

Pessimister er dog de største tåper,de tror på det motsatte av det de håper
Les mer »

Tidsoppfatning

Av
01/02-2007

Læreren prøver å skape respekt og forståelse for den «store» musikken. Musikk er mer enn rock. Han legger ut om de udødelige verkene – med eksempler. Ungdomsskole-elevene lar seg ikke lure av den gamle på kateteret, minst 50 år! En av de toneangivende unge griper ordet med følgende salve: Du lærer – du må...
Les mer »

Den ideelle lærer – hvem er det?

Av
01/11-2006

Da jeg leste boka «lærer`n» løp tankene tilbake til mange av de lærerne jeg har møtt enten som elev eller som lærerkolleger gjennom årene. Hvem av dem var den ideèlle? Var Frank McCourt en av dem? Etterhvert som mine egne gamle lærere og de mange jeg har arbeidet sammen med vokste fram i erindringen,...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig