Kjære lesere

Av
01/12-2007
Kjære lesere

Noen av dere har kanskje merket seg at vi stadig ønsker god sommer på webben vår.Man kan aldri for ofte ønske andre og seg selv en god sommer. Men på sånne nettgreier er det rene dødsannonsen. Man slår opp og tenker sitt. Og det man tenker, er at ja-ja deT var deT! Nå har...
Les mer »

Vår Skole – Sett fra utsiden

Av
01/06-2007

Ennå er ikke skolen vår fullt utbygget.Det er ennå et stykke fram til at det store flertallet av barna våre har hatt all sin skolegang i en nyskole, og vi kan vurdere den etter det. Forløpig er mye av tid og krefter dreid seg om tilpasning av elever med erfaringer og rutiner fra andre...
Les mer »

Reportasje fra Nasses utbæring

Av
01/06-2007

SØNDAG 6. MAI 2007 Av alt det rare jeg er medlem av, er VAN noe av det rareste. VAN står for Venn av Nøff og ledes av Trygve Andersen,Ingvild Aultun og Harald Lunde. Van er ikke en demokratisk forening, men en eneveldig forening styrt med fast hånd Foreningens formål er: 1. Inspirere hverandre til...
Les mer »

Møte med leseren

Av
01/05-2007

Tirsdag 17. april 2007 snakket jeg for første gang med en leser. Etter ca. 10 års drift av denne nettsiden dukket LESEREN opp. Det kom en mail fra Tromsø med en etterfølgende telefonsamtale. Den var fra en sosiologistudent som trengte litt informasjon til sin hovedoppgave i Sosiologi. Hun arbeider med begrepet mobbing og ville...
Les mer »

Elevdemokrati

Av
01/05-2007

Vi har fått et innspill om elevdemokrati og noen spørsmål i den forbindelse. Amund Aglen skriver: Jeg har selv vært offer for denne nå innarbeidede ordningen i Norsk skolesystem. Siden elevdemokratiet sjeldent er skikkelig organisert med anonyme valg og siden alle forslag blir behandlet likt, mener jeg det er latterlig å opprettholde idéen. At...
Les mer »

Målmaraton

Av
01/05-2007

Denne artikkelen sto i Vårt Land 16.februar.Skrevet av Kristin Gunleiksrud, som har gitt oss lov til å ta den inn på våre sider. Det hender jeg sender Vårherre en vennlig tanke for alle kloke lærere som er spredt over landet. Denne uken har jeg sendt mange. Det er tid for konferansetime, unnskyld, utviklingssamtale heter det...
Les mer »

Barn filosoferer

Av
01/05-2007

Isak og jeg står og venter på pappa som skal hente oss med bilen. Om litt setter Isak to ivrige blå øyne rett på meg og sier: «Du er så gammel at du dør snart. Da blir du mindre og mindre og så blir du helt borte.» Dette var innledningen til en kort og...
Les mer »

Læreren som elsket å undervise

Av
01/05-2007

Mosse anmelder en bok av Kaare Skagen I mitt lange liv har jeg truffet svært mange lærere som sier at de elsker å undervise. De fleste av dem går ut fra at de dermed er glitrende forelesere. Erfaringer har lært meg at det ligger ingen automatikk i at denne kjærligheten til å undervise møter...
Les mer »

Man må ri en tur

Av
01/05-2007

Margareth Olin, hun som lagde filmen «Ungdommens råskap» svarer på spørsmålet: -Du snakker mye om å møte folk der de er, og se dem som de er. Forstår du at mange er redde for akkurat det? Det har med oppdragelse å gjøre, det har med skolen i dag å gjøre. Fokus blir feil –...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig