Enhetsskolen – fra likhet til likeverd

Av
05/07-1999

Arbeidet med å skape en skole for alle startet allerede med Johan Sverdrup sin klassiske formulering like etter at han tok makten i 1884: fra folkestyre, via folkeopplysning til folkeskole. Sverdrup skrev til sin kirkeminister, at han måtte arbeide for «en felles og like god grunnskole for alle barn, uavhengig av geografisk og sosial...
Les mer »

En skole for ungdom?

Av
09/05-1999

40 prosent av 9. klassingene opplever skolen som lite interessant, og 53 prosent mener de ikke blir tatt med på avgjørelser som gjelder metoder i undervisningen. Kjedsommelighet og avmakt er ungdommenes egen beskrivelse av skolen. Selv om tallene er alarmerende, er de langt fra overraskende. Hva kan vi ellers forvente når ungdomsskolen styres ovenfra...
Les mer »

Mobbekutt

Av
03/05-1999

For få år siden laget noen 9. klassinger i Kongsvinger en gruppe for å ta opp et mobbeproblem på skolen. De fikk ikke skolens ledelse til å reagere, men de fikk klassen med på skolestreik. Da ble det bråslutt på mobbinga. På en skole et annet sted i landet har nå mobbere plaget en...
Les mer »

Skal skolen senke kunnskapskravene?

Av
23/02-1999

To menn med sterkt engasjement og kompetanse i undervisnings-spørsmål sier at vi må senke kunnskapskravene i skolene våre. Det er professor i filosofi Arne Næss  og professor i pedagogikk Edvard Befring. Lederen av verdikommisjonen, Jan Erik Langangen er «bekymret for prestasjonspresset dagens unge møter allerede på ungdomsskoletrinnet» Dette sier de stikk imot  stormen som...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig