Nyskole


Gunilla Granath: Redo för fronten? – en reportage från lærerhøgskolan

31/03-2000

Gunilla Granath har tilbragt ett semester på lærerhøgskolen. Boken er i all hovedsak lagt opp slik at leseren blir tatt med inn i en del av de hendelsene Gunilla tok del i som student. På lærerhøgskolen får vi innblikk i mange av de undervisningstimene hun har deltatt i. Det hun skriver om er som...
Les mer »

Mosse Jørgensen: «Skoler jeg møtte»

30/01-2000

BAKGRUNN: Kan individualisme og solidaritet gå i spann, undrer Mosse Jørgensen i sin bok «Skoler jeg møtte». Her foregriper hun en grunntanke hos Ap når partiet formulerer sin politikk for det globaliserte informasjonssamfunnet, skriver Adresseavisens kommentator. Av Tone Mørkved (tidl. publisert i Adresseavisen, 20.05.99) Mosse Jørgensen har vært «en rød klut» gjennom store deler av sitt...
Les mer »

Livet er en reise

14/01-2000

Hver time på dagen er en reise. De oppdagelsene, de erfaringene vi gjør som barn, i læringens gullalder, er avgjørende for livskvaliteten som voksen, avgjørende for evnen til å navigere i alle slags farvann, når vi en gang må føre skuta selv, og stå til rors helt alene. Av Else-Marie Haakonsen, 14.01.00 La oss tenke...
Les mer »

Utvikling i skole og i samfunn som gjensidige forutsetninger

14/01-2000

Plapring har vært skolens tragedie de siste to generasjonene. Skoleplanene helt fra 1939 har vært gode nok i teorien. Men «Learning by doing» som tungeøvelse er utilstrekkelig for å realisere arbeidsskolen. Av Nils Kristian Skarpeteig Vennesla kommune vedtok 17.juni i år et 5-7 års endringsprogram for 12 000 sjeler, for å bli mer Vennelsa. Endring...
Les mer »

Sitater

01/01-2000

Et barn har hundre språk, men blir fratatt nittini.Skolen og kulturen skiller hodet fra kroppen.De tvinger en til å tenke uten kropp og handle uten hode.Leken og arbeidet, virkeligheten og fantasien, vitenskapen og fantasteriet,det indre og det ytre blir gjort til hverandres motsetninger. Loris Malaguzzi «Vi lar oss trekke inn i diskusjoner om detaljer...
Les mer »

Sitater: Niels Chr. Geelmuyden

01/01-2000

Niels Chr. Geelmuyden i artikkel «Flinkhetens forbannelse» i Prosa nr. 299 «Det er kommet meg for øre at man nå for tiden må ha høyere snittkarakter for å bli journalist enn for å bli lege. Bare flinkhetens pliktoppfyllende stratum av fremskredne strebere innvilges opptak. Mennesker som alltid har gjort hva som forventes, så uklanderlig...
Les mer »

Frigjøring – ikke (bare) likestilling

03/12-1999

70% av ressursene til spesialundervisning i norsk skole går i dag til gutter. Mange velger fornuftig nok å tolke behov for støtteundervisning som et tegn på mistrivsel i skolen. Verre er det at flere hevder at kjønnsfordelingen viser at skolen er tilpasset jentene, og ikke guttene. Av Edle Daasvand Skjæveland,  (trykket i Klassekampen 18. mars...
Les mer »

Betraktninger fra verdikommisjonens skolekonferanse

19/11-1999

På verdikommisjonens skolekonferanse var det læreren som var hovedtema. Elevene presenterte et klart og tydelig budskap om at de må få mer medinnflytelse over sin egen skolehverdag, journalisten Gunilla Granath ga et levende innblikk i hvorfor skolen ikke angår elevene og professor Rune Slagstad redegjorde for lærerens rolle i fortid og fremtid. Av Hans...
Les mer »

John M. Steinberg: La skolen dø – lenge leve lærelysten!

19/11-1999

Har du lyst til å lese en bok som får hodet og hjertet til å si JA! JA! JA! La oss gjøre det nå! Så les «La skolen dø – lenge leve lærelysten». Av Merete Jørstad (lærer i kunst og håndverk på Høgskolen i Nesna), 19.11.99 Boka er skrevet av John M. Steinberg, en amerikaner som...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig