Mosse


Kunsten å starte en Nyskole (Del 1)

01/02-2005

Vår nye hovedoppgave blir å bidra til å hjelpe folk som vil danne nye Ny-skoler.Det er ikke så utopisk som det kan virke. Det er nemlig allerede flere som søker barn inn til neste opptak enn vi kan ta inn.Det kan derfor snart komme til å bli aktuelt å danne nyskoler andre steder i...
Les mer »

Mobbing i Nyskolen

25/10-2004

Som vi har varslet, vil vi ta inn etterhvert noe av de tankene som jeg og noen få andre har tenkt om den skolen vi så sterkt har arbeidet for i mange år. Alt som var lagret i nettavisen ble ved en misforståelse tatt vekk fra skjermen i det øyeblikk skolen ble en realitet....
Les mer »

En dag på Nyskolen

02/10-2004

Dette blir ikke en beskrivelse av mine opplevelser på en dag i Nyskolen på Sorgenfri. Dem er jeg ennå ikke i stand til å beskrive – og slett ikke som et raskt innlegg på nettet.Det blir en overfladisk, overgripende oversikt om rommet mellom de store og små opplevelsene. Først noe som var overgripende viktig...
Les mer »

Om Ytringsfriheten i Skolen

02/10-2004

Til alle skoler: HEIS FLAGG!GÅ I TOG!SYNG OG ROP HURRA! Dette er en stor dag.Stortinget vedtok i går enstemmig en ny lov om ytrinsgfrihet.Saksordføreren Martin Engeset fra Høyre understreket flere ganger at offentlige ansatte får full rett til å uttale seg om forholdene på egen arbeidsplass. Det blir lov å si fra om uheldige...
Les mer »

Rettvillfarelse?

02/10-2004

Som nybakt lærer i 1956 oppdaget jeg en utrolig praksis i den såkalte realskolen. Elevene kom fra 7.klasse med rett til å gå videre i skoleverket. Til jul ble det holdt tentamen i norsk, matematikk og tyskengelsk. De som ikke oppnådde ståkarakter ble loddrett kastet ut av skolen midt i skoleåret. Bare den enkelte...
Les mer »

De ønsker seg lærere som ikke slår

07/09-2004

Lørdag den 4.september – befinner jeg meg i UFF-butikken for brukte klær i en kjeller i Storgata i Oslo. Det er midt på dagen og unge mennesker vrimler i butikken, musikken suser i lufta. Jeg blir geleidet inn i et mini-møtelokale innerst i kjelleren. 8-10 mennesker er kommet for å høre foredrag av tidligere...
Les mer »

Det vidunderlige er skjedd

07/09-2004
Det vidunderlige er skjedd

Kjære nettsidelesere Siden sist vi sendte stoff er DET VIDUNDERLIGE SKJEDD. Skolen vår er i gang!Og det ser for øyeblikket ut som om den er i god gang. Referat og annet stoff har andre satt på nettet. Det er fin lesning.Jeg var der selv i går, vel en uke siden det hele startet. Det...
Les mer »

Ja, den Olweus kan få sagt det

08/12-2003

I Undervisningsforbundets blad i september skriver Mobbeprofessor Dan Olweus en opphisset kommentar til meldingen om at elever blir mobbet av lærere. De undersøkelsene som påstår det holder ikke vitenskapelige mål, sier han og underkjenner påstanden. Nei, men trengs det vitenskapelige mål? Alle som har gått på skole har opplevd at det overalt finnes lærere...
Les mer »

Hvor lenge skal vi prøve og feile?

01/09-2003

ING – ET EVIG SPØRSMÅL? I år er det store jubelåret – eller skal vi kalle det jammeråret da BÅDE KONGEN OG STATSMINISTEREN tok opp mobbing i nyttårstalene sine. Flott at vi fikk problemet servert fra høyeste hold. I årets løp har jeg skjenket de to velmenende, høye herrer en og annen tanke. De...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig