Mosse


WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG (vitenskapelig oppfølging)

01/04-2006

Hartmut Draeger,  31/3-o6 Enhver skole som har til hensikt å skape større fornyelser, må tenke langsiktig, reflektere omsorgsfullt over hvert enkelt skritt og også fra tid til annen evaluere om de nye skritt fører til målet. Denne kritisk-konstruktive («wissenschaftliche») tenkningen kan også støttes av iakttagere utenfra, fra vitenskapelige innretninger (for eksempel universitetsansatte). Når dette...
Les mer »

Påskevisitt fra kontinentet

01/04-2006

Vår venn Hartmut Draeger vil som før fortalt, tilbringe påsken i Oslo.Han blir her fra og med fredag 7.april til og med onsdag 19. april. Han får altså bare en dag til å besøke Nyskolen. Han skal bo på Danvik Folkehøyskole i Drammen, og jeg er ikke helt klar over hva han ellers vil...
Les mer »

Ånden og materien

01/02-2006

En gammel mann fortalte om barndommen sin på en gård i Nord-Norge: Skole var det annen hver dag og så fortalte han om «den andre dagen». «Den andre dagen» er gjort til et begrep i våre dager – hva gjorde ungene på alle » de andre dagene» som var skoleløse? Den gamle mann fortalte...
Les mer »

Medlemsbrev

01/01-2006

Gjengir her medlemsbrevet som ble sendt til alle medlemmer i november: Vet du at Forum har en hjemmavis som blir oppdatert i begynnelsen av hver måned? Du finner den på www://nyskole.org Der holder vi deg oppdatert på nytt fra vår skole og på debatten om skole som stadig foregår og hvor vi bør ha...
Les mer »

Den politiske situasjonen

01/11-2005

Den nye regjeringen skaper en ny situasjon for oss. Vi må være forberedt på å forsvare og forklare vår friskolestatus. Den nye regjeringen er ikke kjent for å elske friskoler og har bebudet at de vil skrive tilbake Clemets lov om friskoler. De vil igjen kreve en pedagogisk begrunnelse for eksistensen. Fra departementet har...
Les mer »

Foreldremøte med tema

01/11-2005

Temaet var motivasjon. Den gamle professoren var ekspert på motivasjon, må vite. Han var kommet for å undervise oss om emnet.Vi unge som hørte på ham, satt med åpne sanser. Vi var alle klar over at på en skole med elever som selv skal bestemme når de vil lære, hva de vil lære og...
Les mer »

Om Forum

01/11-2005

Den 18.oktober hadde styret i Forum et uformelt formøte for å finne ut av hvordan vi skal gå videre med den nye situasjonen at vi har en skole i Oslo og en gruppe i Bergen som har fått godkjent av departementet å starte en skole der. Vi har også så mange søkere i Oslo,...
Les mer »

Pjotr forteller

01/10-2005

Min venn Pjotr er en forløper for Nyskolen. Han bor for tiden i Nederland. Det har han gjort i mange år. Av og til får han hjemlengsel. Da ringer han til en av oss vennene i Norge. Når telefonen fra Pjotr kommer – da er det bare å finne en god stol og sette...
Les mer »

Leder

01/10-2005

Den store begivenheten siden forrige utgave av denne siden er VALGET.Det var på mange måter et spennende valg. Men for oss som brenner for NYSKOLEN var det ekstra spennende. Og så skjedde altså det som vi kunne frykte: Vi får en flunkende ny regjering .I skrivende stund vet vi ennå ikke hvem de menneskene...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig