Mosse

Mosse Jørgensen


Styring eller Styrelse – Hvem skal bestemme over friheten?

06/06-2006

Det var en gang en skole som ikke hadde plass til lærerværelse. Hvordan de enn snudde og vendte på det: Alle på skolen måtte være sammen både i spisefri og i andre pauser. Lærerne jamret, elevene sukket: skal vi aldri kunne trekke oss tilbake fra disse ungdommene, uff skal vi være sammen med disse...
Les mer »

Fra en Guru

01/06-2006
Fra en Guru

Anders Slaatsveen har gjennom mange år vært min GURU. Guruer skal visst være gamle menn. Anders er mye yngre enn meg. Men det står ikke skrevet noe sted at guruer ikke kan være yngre enn disiplene. Anders er klok og er det på en direkte måte. Han stiller ikke opp med lass av teorier...
Les mer »

Revolusjonens røst kommer nedenfra

01/06-2006

I gamle dager kalte vi det for en Styrelse når forholdene la seg til rette for å oppfylle våre håp. Nå kaller vi det for tilfeldighet. Uansett hva vi kaller det: Det er nyttig å holde sansene åpne når det møter oss. Styrelse 1.Ungdommen rokker ved systemet: lærerværelset forsvinner I 1966 satte tre meget...
Les mer »

Brutalisme og Ballonger

01/06-2006

en 21. august – Nyskolen åpner i nye lokaler: Det første inntrykket: Et tøft næringsbygg med digre rør i taket – antaglig luftekanaler. Arkitekter kaller den stilarten for brutalisme – ut fra teorien om at realitetene ikke skal gjemmes bort, men vises åpenlyst. Her var brutalismen blandet med en annen stilart, foreløpig uten navn....
Les mer »

Brød og Sirkus i Bergen

01/06-2006

Diskusjonen på Handelshøyskolen i Bergen den 11.januar ble litt annerledes enn lederen Knut Olsen hadde ventet. Opplegget var at privatskolene som minister Djupedal hadde stanset, skulle gå til angrep på hans opplegg. Jeg var med som angriper. Forsvarer av Djupedal skulle var en representant for Undervisningsforbundet. Da jeg støttet Djupedal og gikk inn for...
Les mer »

Utvikling ovenfra eller nedenfra

01/06-2006

Skjematisk kan skoleutvikling i Norge skildres på denne måten:Behovet for utvikling svever over vannene. De politiske partiene fanger opp tanker og idèer og annamer de som passer inn i sitt partis ideologi. Gjennom partiene når de fagkomitèene i Stortinget. Komitèen lager utredninger, stortingsmeldinger med forslag til endringer i skolen. Disse er selvfølgelig bygget på...
Les mer »

Rapport fra et besøk

01/05-2006

HARTMUT DRAEGER fra Berlin var her i hele påsken og litt til. Han besøkte vår skole i to dager og møtte noen av foreldrene.Han hadde også et møte med Ola Stafseng, han som skrev doktorgraden sin om blant annet skoleutvikling i norden fra 1800 og som vi bygger på. Hartmut og jeg hadde tre...
Les mer »

Perspektiver på Ungdomsskolen

01/04-2006

Nyskolen arbeider med å etablere et ungdomstrinn fra høsten.Ungdomstrinnet har sine spesielle utfordringer fordi det egentlig er et uferdig område fra samfunnets side. De to nye obligatoriske årene som avløste den frivillige realskolen er den yngste delen av skoleverket og også den mest uferdige. Den medfører uløste problemer som har fulgt med på lasset...
Les mer »

Skolen som forsvant – Elevene som ble

01/04-2006

I Ullevålsveien skrått overfor den katolske kirken ligger den gamle, digre, ærverdige Kunst- og Håndverksskolen. Det var en skole som navnet sier, den drev med kunst som var knyttet til håndverk. Eksempler: gullsmedutdannelse, keramikk, tekstilkunst. Blant mange avdelinger fantes også en for malere. Den lå på kanten av de frie kunster. I de 10...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig