Mosse

Mosse Jørgensen


Et Mobbeoffer

27/03-2007

Ofret av Skolen – Reddet av Fenglset Dette er historien om katastrofen som kan ramme et barn når alle skolens onde makter slår til omkring det. For den norske skolen, ansett som relativt bra, rommer også onde makter som kan bli farlige fordi de ikke er synlige til hverdags. Mennesker i skolen opplever virkningene...
Les mer »

Folkemøtetalen

01/02-2007

KJÆRE VENNER Dette begynner med et skriftsord. Ikke fra DEN GAMLE BOKEN, men en annen viktig bok: En svensk skolutredning: «Det är människornas bristande förmåga att leva och arbeta tilsammans, som är vår tids stora problem – icke att uppnå ständigt nya och större intellektuella prestationer» Intet ondt om de intellektuelle prestasjoner, men for...
Les mer »

Utdrag fra Lærer’n

01/11-2006

Bokanmeldelse. Frank McCourt Aschehoug 2006EN LÆRER FORTELLER Frank McCourt utga i 1996 sin debutbok «Engelen på det 7. trinn» Da var han pensjonert lærer. Der forteller han om sin ulykkelige, lutfattige barndom i Irland. Da den ble en prisbelønnet salgssuksess, ble ingen mer forbauset enn ham selv. I denne boken forteller han om sitt...
Les mer »

Departementet tar Nyskolen på alvor

01/11-2006

La oss ta det viktigste først: Da må vi tilbake til den loven om private skoler som hadde eksistert i mange år. Etter den kunne man få tilskudd til private skoler hvis man ville ha en skole ut fra et spesielt RELIGIØST LIVSSYN. Eksempel er Steinerskoler som bygger på en trosretning: antroposofien. Man kunne...
Les mer »

Stor nyhet: Regjeringen tar Nyskolen på alvor

01/11-2006

Vi kan formere oss. Kunnskapsdepartementet har holdt sitt løfte: De har laget et utkast til ny lov om private skoler. Det er et såkalt «høringsutkast» Det vil si at alle som blir berørt av den nye loven skal få høve til å uttale seg om forslaget. Mye kan skje før det blir til gjeldende...
Les mer »

Styrelse?

01/10-2006

Undertegnede har en tendens til stadig å møte «styrelser» på sin vei. Nå også i denne sammenhengen. Dagen etter at jeg leste notisen om tristessen i Halden, faller mine øyne på en nekrolog i samme avis. Den gjelder en rektor som er død i en alder av bare 67. Noen ord fra artikkelen: Gunar...
Les mer »

Mossenytt

01/10-2006

Mosse Jørgensen er oppnevnt som medlem av en styringsgruppe i et større projekt som Akershus Fylkeskommune skal sette i gang. Formålet er å få ned frafallprosenten i videregående skole.Styringsgruppa består av 8 personer hvorav 2 er pensjonister.Interessant at de vil bruke oss eldre og våre erfaringer.
Les mer »

Nyheter i Skolen

01/09-2006

Lett å tenke: de var så tjukke i hue i gamle dager. Så det gammeldagse lar vi ligge etter oss. Den tanken kan være helt feil – stort sett var de ikke tjukkere i hue enn vi er. De kom faktisk på ett og annet fornuftig i gamle dager også ,og noe av det...
Les mer »

Hva nå med Forum Ny Skole

01/09-2006

Trodde du at Forum var død eller iallfall halvdød?Nei da – sålangt derfra! I sommer sendte sekretariatet ut kontingentgiroer, og responsen var som vanlig: Omtrent halvparten betalte. Det vanlige har da vært å sende ut en påminning, og da betaler omtrent halvparten av dem igjen. Der pleier sekretariatet å stanse. Resten kan neppe lønne...
Les mer »

Filtrér innleggene:

 

I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til.

Grundtvig